LG 手机 POSM 道具

有效传达与竞品不同的卖点

通过用3D 文字表现突出--双屏幕,能与竞品形成强烈的差异化。

每个文字都可以体现不同的使用场景,让消费者一看就明白。

2 (1).jpg
2 (4).jpg
7 (1).jpg
7 (2).jpg
8 (1).jpg
8 (2).jpg
9 (1).jpg
9 (2).jpg
9 (3).jpg